» تاریخ تحویل گزارش کارآموزی و دفاع پروژه مالی تابستان 94 استاد رستمی نیا ( چهارشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۴ )
» تمدید تاریخ تحویل گزارش کارآموزی و جلسه دفاع پروژه مالی استاد رستمی ( شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» ارسال پروژه و کارآموزی 2 دکتر حیدری ( جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» تاریخ تحویل گزارش کارآموزی استاد رستمی نیا ( چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ )
» تاریخ دفاع پروژه مالی استاد رستمی نیا ( چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ )
» کتاب حسابداری میانه 1 ( پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ )
» عضویت انجمن ( پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ )
» جلسه توجیهی پروژه - استاد صمصامی ( جمعه دهم آبان ۱۳۹۲ )
» مدارک مورد نیاز برای فارغ التحصیلی(دانشجویان ترم آخر) ( دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ )
» معرفی کارشناسان و مدیران گروه رشته حسابداری ( شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۲ )
» معرفی اعضای هیات علمی گروه حسابداری و نحوه ارتباط با آنها ( چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۲ )
» خلاصه ای از آیین نامه آموزشی ( چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ )