» جلسه دفاعیه پروژه مالی ترم تابستان 93 استاد رستمی نیا ( یکشنبه دوم شهریور 1393 )
» تاریخ تحویل گزارش کارآموزی ترم تابستان 93 استاد رستمی نیا ( یکشنبه دوم شهریور 1393 )
» آخرین تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی استاد باقرزاده انصاری ( پنجشنبه دوم مرداد 1393 )
» آخرین تاریخ تحویل و دفاع ار پروژه مالی استاد باقرزاده انصاری ( پنجشنبه دوم مرداد 1393 )
» تاریخ تحویل و دفاع ار پروژه مالی استاد رستمی نیا ( پنجشنبه پنجم تیر 1393 )
» تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی استاد رستمی نیا ( پنجشنبه پنجم تیر 1393 )
» عدم تشکیل کلاس درس استاد انصاری ( پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 )
» سرفصل رشته و کاتالوگ ترم بندی شده ( پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 )
» انتخاب واحد ( پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 )
» جلسه توجيهي كاراموزي و پروژه مالي استاد حيدري و قاطبي و خزامي ( دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 )
» عدم تشکیل کلاسهای درس دکتر شکیبایی و دکتر حیدری ( جمعه دوم اسفند 1392 )
» تمدید تاریخ تحویل گزارش کارآموزی و جلسه دفاع پروژه مالی استاد رستمی ( شنبه نوزدهم بهمن 1392 )